Media Room

Interviu George Grigore: „Limba arabă: cheia de acces la o mare cultură a lumii”

George Grigore este profesor universitar la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Secţia de Arabă, absolvent al aceleiaşi facultăţi (secţia arabă-chineză) în 1983; doctor în filologie, Universitatea Bucureşti (1997), cu lucrarea Problematica traducerii Coranului în limba română. Publică traduceri din literatura preclasică şi clasică arabă, începând cu cartea fundamentală a civilizaţiei arabo-islamice Coranul, apoi Firida luminilor de Al-Ghazali, Hayy bin Yaqzan de Ibn Tufayl, Cuvânt hotărâtor de Ibn Ruşd, Geneza cercurilor de Ibn ‘Arabi, Calea vorbirii alese de ‘Ali bin Abi Talib, Cuvinte de Badiuzzaman Said Nursi,Kalila şi Dimna de Ibn al-Muqaffa‘. De asemenea, publică un volum de basme, culese de el însuşi în Irak, Basme de pe Tigru şi Eufrat, precum şi traduceri din literatura arabă contemporană: Sunt arab de Mahmoud Darwish, Întoarcerea lui Hulagu de Sultan bin Mohammed al-Qasimi etc. De asemenea, publică în arabă traduceri din operele lui Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Lucian Blaga, Ioan Alexandru, Marin Sorescu, Carolina Ilica etc. Pe lângă traduceri, a publicat numeroase studii despre araba clasică şi cea dialectală, dicţionare, manuale de învăţat limba arabă. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România şi membru de onoare al Uniunii Scriitorilor Irakieni. Dan Mircea Cipariu a dialogat cu prof. dr. George Grigore, în exclusivitate pentru AgenţiadeCarte.ro
template joomla