Construcţia instituţională

România a devenit membră a Grupului de Prieteni ai Alianţei Civilizaţiilor în luna martie 2007, desemnând în acelaşi timp un coordonator naţional din cadrul MAE.

România a fost printre primele state membre ale Grupului de prieteni care au adoptat un plan naţional de acţiune pentru Alianţa Civilizaţiilor (5 martie 2009). 

Trăsătura specifică a contribuţiei României la obiectivele Alianţei Civilizaţiilor constă în promovarea acestora pe plan naţional, integrarea lor în politicile şi activităţile de stimulare a dialogului intercultural, cultivarea interesului pentru iniţiativă al mediului academic şi societăţii civile în general, pe fondul punerii în valoare a diversităţi etnice, culturale şi religioase, precum şi a tradiţiilor de toleranţă şi respect reciproc din societatea românească.

 Imediat după aderarea la Grupul de prieteni coordonarea naţională s-a făcut prin intermediul unui grup de lucru inter-instituţional din care au făcut parte, alături de reprezentanţii unor ministere şi departamente, reprezentanţi ai societăţii civile care să ilustreze diversitatea religioasă şi culturală a societăţii româneşti. 

Pe plan extern, România a participat la toate reuniunile politice, respectiv Forumurile anuale şi Conferinţele Regionale, la nivel de ministru sau secretar de stat.

A fost atrasă colaborarea unor organizaţii internaţionale reprezentate în România. Astfel,  a fost încredinţat PNUD un proiect consacrat Alianţei Civilizaţiilor şi a fost desemnat un partener pentru societatea civilă (Fundaţia Scheherazade). În cursul anului 2009, s-au alăturat reţelei instituţionale Departamentul-Catedra UNESCO pentru schimburi inter-culturale şi inter-religioase, Centrul European UNESCO pentru Învăţământ Superior (CEPES), şi Comisia Naţională a României pentru UNESCO. Grupul de lucru inter-instituţional s-a transformat într-un Comitet Director (anexă) cu compoziţie deschisă, care include în prezent şi organizaţii de tineret.

A fost extinsă şi platforma politică de sprijin pentru Alianţa Civilizaţiilor prin atragerea colaborării directe a Comisiei Parlamentare pentru relaţii cu UNESCO, urmată de dobândirea auspiciilor conducerii Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru evenimente consacrate Alianţei Civilizaţiilor. În fine, au fost desemnaţi ca ambasadori onorifici ai Alianţei Civilizaţiilor pentru România, profesorul universitar dr. George Grigore, reputat arabist şi expert în studii coranice, academicianul Răzvan Teodorescu şi actriţa Maia Morgenstern.

Pe de altă parte, au fost iniţiate activităţi în parteneriat cu ambasadele Spaniei şi Turciei.

template joomla