PARTEA III - MECANISMELE DE COOPERARE ŞI URMĂRIRE

Un Plan de Acţiune cu activităţi, deschis participării tuturor ţărilor din regiune şi care va fi pus în aplicare pe o perioadă de doi ani (2010-2012), va fi discutat la Conferinţa de la Sarajevo din 14 decembrie 2009. După finalizare şi acceptarea de către specialişti şi reprezentanţi ai societăţii civile şi sub îndrumarea Punctelor Focale Naţionale, Planul de Acţiune va fi prezentat în Cadrul celui de-al Treilea Forum Anual AC, care va avea loc în Rio în luna mai 2010.

Pe lângă întâlnirea ministerială, Conferinţa de la Sarajevo va asigura o platformă pentru angajarea societăţii civile, sectorului corporativ, fundaţiilor etc. în angajamente concrete de participare şi susţinere financiară a diverselor acţiuni din Planul de Acţiune.

Comunitatea Punctelor Focale din Europa de sud-est va asigura urmărirea implementării acţiunilor din Planul de Acţiune cu asistenţa secretariatului Alianţei Civilizaţiilor şi sprijinul altor parteneri.

Această comunitate se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puţin de două ori pe an. Va fi creată o sub-secţiune a website-ului AC pentru comunicarea informaţiilor privitoare la această Strategie Regională, urmând ca implementarea Planului de Acţiune şi a reţelei acesteia să fie exploatată din plin.

În viitor, în cadrul Forumurilor anuale ale Alianţei (în Qatar în 2011 şi Viena în 2012) se vor comunica celorlalţi parteneri cazurile de succes şi învăţămintele desprinse de-a lungul activităţii şi se vor face rapoarte ale succeselor înregistrate în implementarea acestei Strategii Regionale. Anual, cu ocazia Forumurilor AC se va organiza o „piaţă” of angajamentelor faţă de această Strategie Regională.

În 2012 urmează să se organizeze, prin rotaţie, o nouă Conferinţă pentru efectuarea bilanţului rezultatelor obţinute în acest Prim Plan de Acţiune şi pentru adoptarea unui al Doilea Plan de Acţiune (2013-2015).

template joomla